ՏԻՐԱՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի անկախացումով՝ 1991թ-ին Անարատ Յղութեան Հայ Քոյրերի Միաբանութեան դարաւոր երազանքը իրականացաւ, եւ առաքելական լայնածաւալ դաշտ բացուեց՝ նոր պարտաւորութիւններով լի:

1988թ.-ի ահաւոր երկրաշարժից յետոյ, Քոյերը կեանքի գնով եկան Հայաստան՝ ամոքելու ցաւատանջ ժողովրդի վիշտն ու կորուստը, սրբելու հայ որբուկների եւ այրիների արցունքը, տալու յոյս, ժպիտ, կենսունակութիւն եւ արիութիւն:

Այսօր, Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստանը ունի հետեւեալ կառոյցները՝ Գիւմրիում՝ Երեխաների Խնամքի Կեդրոն, Արհեստի դպրոց եւ Ծերերի Ցերեկային Խնամքի Կեդրոն, Տաշիրում՝ Երեխաների Դաստիարակչական Կեդրոն, Ծաղկաձորում՝ Ամառային Ճամբար, Երեւանում՝ Երիտասարդական Կեդրոն եւ Ջավախքում (Վրաստան)՝ Կուսաստան:

Տիրամայր Հայաստանի Կեդրոնը ընկերային, մշակութային, կրթական հաստատութիւն է, որը հիմնուել է ծնողազուրկ, լքուած եւ կարիքաւոր երեխաների զարգացման ընթացքը ապահովելու նպատակով:

Կեդրոնը ձգտում է ստեղծել այնպիսի մի միջավայր, որտեղ երեխան կարող է զարգացնել իր մտաւոր, հոգեւոր, ընկերային, ֆիզիկական եւ զգացմունքային ունակութիւնները: Կեդրոնի նպատակն է նաեւ իր սաներին փոխանցել անհրաժեշտ արժեքներ եւ գիտելիքներ՝ դառնալու կրթուած, ինքնաբաւ եւ ինքնավստահ չափահասներ: